Hallux Valgus


Description

Hallux valgus is a displacement or buckling of the bones of the first metatarso-phalangeal joint with the great toe being displaced towards the other toes and the head of the first metatarsal bone being forced inward. This is also known as bunion.

vbočený palec


Popis

Hallux valgus je posunutí nebo vybočení kostí prvního metatarsofalangeálního kloubu, kdy je velký prst posunut směrem k ostatním prstům a hlavička první metatarzální kosti je zatlačena dovnitř. Tento jev je také známý jako vbočený palec.

Hallux Valgus


Περιγραφή

Το Hallux valgus είναι μια μετατόπιση ή λυγισμός των οστών της πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης με το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού να μετατοπίζεται προς τα άλλα δάχτυλα των ποδιών και η κεφαλή του πρώτου μεταταρσίου οστού να πιέζεται προς τα μέσα. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως bunion.

Alluce valgo


Descrizione

L'alluce valgo è uno spostamento o deformazione delle ossa della prima articolazione metatarso-falangea con l'alluce spostato verso le altre dita e la testa del primo metatarso forzata verso l'interno. Questo è anche noto come borsite.

Paluch koślawy


Opis

Paluch koślawy (potocznie halluks / hallux valgus) to inaczej deformacja stawu śródstopno – paliczkowego. O halluksie mówimy, gdy w wyniku tej deformacji pierwsza kość śródstopia wykrzywia się, kierując się na zewnątrz stopy, duży palec zaś ulega bocznemu odchyleniu w stronę pozostałych palców.

Hallux Valgus


Descrição

Hallux valgus is a displacement or buckling of the bones of the first metatarso-phalangeal joint with the great toe being displaced towards the other toes and the head of the first metatarsal bone being forced inward. This is also known as bunion.

Hallux Valgus ( denumirea afcețiunii)


Descriere

Hallux valgus este o deplasare sau o îndoire a oaselor primei articulații metatarso-falangiene, degetul mare fiind deplasat spre celelalte degete, iar capul primului os metatarsian fiind forțat spre interior.

Ukrivlje nožni palec


Opis

Hallux valgus is a displacement or buckling of the bones of the first metatarso-phalangeal joint with the great toe being displaced towards the other toes and the head of the first metatarsal bone being forced inward. This is also known as bunion.

Hallux valgus


Descripción

Desplazamiento o deformación de los huesos de la primera articulación metatarsofalángica con el dedo gordo desplazado hacia los otros dedos y la cabeza del primer metatarso forzada hacia el interior. Esto también se conoce como bursitis.

Ayakta yana doğru olan şekil bozukluğu hastalığı


Açıklama

Halluks valgus, başparmağın diğer parmaklara doğru yer değiştirmesi ve birinci metatarsal kemiğin başının içe doğru zorlanması ile birinci metatars-falangeal eklemin kemiklerinin yer değiştirmesi veya bükülmesidir. Bu aynı zamanda bunyon olarak da bilinir.


Related to


Uncategorized