grain size


Description

Leather grain size refers to the size and distribution of the natural grain pattern on the surface of a leather hide, which can vary from fine to coarse and affect the overall texture and appearance of the leather product..

kresba líce


Popis

Kresba líce se liší i velikostí pórů. Původní kresba líce se liší i u usně z jednoho zvířete. Uprostřed usně je většinou jemně pórovitá a směrem k okraji se stává více hrubě pórovitou. Vzhled rovnoměrné struktury kůže je často narušen hlubšími přírodními vráskami.

grain size


Περιγραφή

Leather grain size refers to the size and distribution of the natural grain pattern on the surface of a leather hide, which can vary from fine to coarse and affect the overall texture and appearance of the leather product..

misura del cuoio fiore


Descrizione

Il diametro dei singoli granuli di sedimento o delle particelle litificate nelle rocce clastiche.

wielkość lica


Opis

średnica poszczególnych ziaren osadu lub zlitowanych cząstek w skałach klastycznych.

tamanho de grão


Descrição

o diâmetro de grãos individuais de sedimento, ou as partículas litificadas em rochas clásticas.

mărimea granulațiilor de piele


Descriere

Mărimea granulațiilor de piele

grain size


Opis

Leather grain size refers to the size and distribution of the natural grain pattern on the surface of a leather hide, which can vary from fine to coarse and affect the overall texture and appearance of the leather product..

tamaño de grano


Descripción

Diámetro de los granos individuales de sedimento o de las partículas litificadas en las rocas clásticas.

deri gözenek büyüklüğü


Açıklama

deri gözenek büyüklüğü