grading patterns


Description

This is to produce patterns of different sizes and fittings, proportionately from a model either by machine or by a hand tool.

třídění střihů


Popis

Jedná se o výrobu modelů různých velikostí a padnutí podle modelu, a to buď strojově, nebo ručním nástrojem.

παντογράφηση στάμπων


Περιγραφή

Αυτό γίνεται για την παραγωγή μοτίβων διαφορετικών μεγεθών και εξαρτημάτων, αναλογικά από ένα μοντέλο είτε με μηχανή είτε με εργαλείο χειρός.

modelli di valutazione


Descrizione

Questo per produrre modelli di diverse dimensioni e accessori, proporzionalmente da un modello sia a macchina che a mano.

stopniowanie szablonów


Opis

Proces polegający na stworzeniu całej gamy rozmiarów według tego samego wzoru z regularnymi odstępami między rozmiarami pośrednimi, między największym a najmniejszym, za pomocą maszyny lub narzędzia maualnego

escalar o molde


Descrição

This is to produce patterns of different sizes and fittings, proportionately from a model either by machine or by a hand tool.

gradarea reperelor


Descriere

This is to produce patterns of different sizes and fittings, proportionately from a model either by machine or by a hand tool.

gradirne šablone


Opis

This is to produce patterns of different sizes and fittings, proportionately from a model either by machine or by a hand tool.

escalado de patrones


Descripción

Elaboración de modelos de diferentes tamaños y ajustes proporcionales a partir de un modelo, tanto a máquina como a mano.

modelleri derecelendirme


Açıklama

Bu, makine veya el aleti ile bir modelden orantılı olarak farklı boyut ve bağlantılarda ıstampalr üretmektir.