fusing machine


Description

machine used in the garment industry to fuse a material capable of being fused to a base fabric through the process of pressure, heat, and time

svařovací stroj


Popis

stroj používaný v oděvním průmyslu ke spojování materiálu, který lze spojit se základní tkaninou pomocí tlaku, tepla a času.

fusing machine


Περιγραφή

μηχάνημα που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ενδυμάτων για τη σύντηξη ενός υλικού που μπορεί να συγχωνευθεί σε ένα βασικό ύφασμα μέσω της διαδικασίας πίεσης, θερμότητας και χρόνου

macchina di fusione


Descrizione

macchina utilizzata nell'industria dell'abbigliamento per fondere un materiale in grado di essere fuso in un tessuto di base attraverso un processo di pressione, calore e tempo

klejarka


Opis

maszyna używana w przemyśle odzieżowym do stapiania materiału, który może być stopiony z tkaniną podstawową w procesie nacisku, ciepła i czasu

máquina de fusão


Descrição

máquina utilizada na indústria do vestuário para fundir um material capaz de ser fundido a um tecido base através do processo de pressão, calor e tempo

mașina de egalizat blană


Descriere

Sunt utilizate în industria confecțiilor pentru a contopi un material care poate fi topit pe o țesătură de bază prin intermediul unui proces de presiune, căldură și timp. Materialul fuzionat trebuie să aibă o rezistență acceptabilă, capacitatea de a rezista la spălare continuă sau la orice tratament al țesăturii.

preša


Opis

npr za stiskanje vmesne podloge z zgornjim usnjem

máquina de fusión


Descripción

Máquina utilizada en la industria de la confección para fusionar un material susceptible de ser fusionado a un tejido base mediante un proceso de presión, calor y tiempo.

fırınlama makinesi


Açıklama

Giyim endüstrisinde, basınç, ısı ve zaman süreciyle bir taban kumaşa kaynaşabilen bir malzemeyi kaynaştırmak için kullanılan makine