furriery


Description

the art or trade of dressing and preparing furs

kožešnictví


Popis

obor úpravy a zpracování kožešin.

γουναρική


Περιγραφή

the art or trade of dressing and preparing furs

pellicceria


Descrizione

L'arte o il mestiere di trattare e preparare le pellicce

kuśnierstwo


Opis

sztuka lub handel wyprawianiem i przygotowywaniem futer

operador de peles


Descrição

a arte ou ofício de vestir e preparar peles

blănărie / blănuri


Descriere

Arta sau meseria de a îmbrăca și de a pregăti blănurile

krzno


Opis

the art or trade of dressing and preparing furs

peletería


Descripción

Arte u oficio de adobar y preparar pieles.

kürkçülük


Açıklama

kürk giydirme ve hazırlama sanatı veya ticareti