furrier


Description

a person who prepares or deals in furs

kožešník


Popis

osoba, která zpracovává kožešiny nebo s nimi obchoduje.

γουναρική


Περιγραφή

a person who prepares or deals in furs

pellicciaio


Descrizione

una persona che prepara o si occupa di pellicce.

kuśnierz


Opis

osoba, która przygotowuje lub handluje futrami

operador de peles


Descrição

uma pessoa que prepara ou lida com peles

blănar


Descriere

O persoană care pregătește sau comercializează blănuri

krznarstvo


Opis

a person who prepares or deals in furs

peletero


Descripción

Persona que prepara o trata pieles de peletería.

kürkçü


Açıklama

kürk hazırlayan veya satan kimse