functional unit


Description

A quantity of a product or product system on the basis of the performance it delivers in its end-use application. Refers to the product, service, or system whose impacts are calculated by a life-cycle assessment (LCA)

jednotka použití


Popis

Označuje výrobek, službu nebo systém, jehož dopady jsou vypočteny na základě posouzení životního cyklu (LCA).

λειτουργική μονάδα


Περιγραφή

Ποσότητα προϊόντος ή συστήματος προϊόντος με βάση την απόδοση που προσφέρει στην εφαρμογή τελικής χρήσης του.

unità funzionale


Descrizione

Quantità di un prodotto o di un sistema di prodotti in base alle prestazioni fornite nella sua applicazione di uso finale. Si riferisce al prodotto, servizio o sistema i cui impatti sono calcolati da una valutazione del ciclo di vita (LCA)

jednostka funkcyjna


Opis

A quantity of a product or product system on the basis of the performance it delivers in its end-use application. Refers to the product, service, or system whose impacts are calculated by a life-cycle assessment (LCA)

unidade funcional


Descrição

Uma quantidade de um produto ou sistema de produto com base no desempenho que proporciona na sua aplicação de utilização final. Refere-se ao produto, serviço ou sistema cujos impactos são calculados por uma avaliação do ciclo de vida (LCA)

unitate funcțională


Descriere

Cantitatea unui produs sau a unui sistem de produse pe baza performanțelor pe care acesta le oferă în aplicația sa finală. Se referă la produsul, serviciul sau sistemul al cărui impact este calculat printr-o evaluare a ciclului de viață (LCA)."

uporabna enota


Opis

A quantity of a product or product system on the basis of the performance it delivers in its end-use application. Refers to the product, service, or system whose impacts are calculated by a life-cycle assessment (LCA)

unidad funcional


Descripción

Cantidad de un producto o sistema de productos en función del rendimiento que ofrece en su aplicación de uso final. Se refiere al producto, servicio o sistema cuyos impactos se calculan mediante un análisis del ciclo de vida (ACV).

fonksiyonel ürün


Açıklama

Son kullanım uygulamasında sunduğu performans temelinde bir ürün veya ürün sisteminin miktarı.