full grain


Description

Leather having kept its entire grain, with none of the surface removed by any corrective mechanical treatment

useň s přírodní lícovou kresbou


Popis

Usně, které si zachovávají celou svou strukturu a jejichž povrch nebyl odstraněn žádnou korekční mechanickou úpravou.

φυσικό δέρμα προσώπου


Περιγραφή

Το δέρμα έχει διατηρήσει ολόκληρο τον κόκκο του, χωρίς καμία επιφάνεια να αφαιρείται με καμία διορθωτική μηχανική επεξεργασία

pieno grano


Descrizione

Leather having kept its entire grain, with none of the surface removed by any corrective mechanical treatment

pełnoziarniste, pełne lico


Opis

Skóra, która zachowała całe ziarno, bez żadnej części powierzchni usuniętej przez jakąkolwiek naprawczą obróbkę mechaniczną

grão inteiro


Descrição

Couro que mantém todo o seu grão, sem nenhuma superfície removida por qualquer tratamento mecânico corretivo

faţă naturală / nefinisată


Descriere

Înseamnă că structura originală a pielii nu a fost alterată în niciun fel. Pielea cu fața necorectată este exact cum a apărut granulația în timpul procesului de tăbăcire.

naravni izgled kože


Opis

Leather having kept its entire grain, with none of the surface removed by any corrective mechanical treatment

plena flor


Descripción

Piel que mantiene toda su flor, sin que se haya eliminado nada de su superficie por tratamiento mecánico correctivo

ful greyn(deri)


Açıklama

herhangi bir düzeltici mekanik işlemle hiçbir yüzeyi kaldırılmadan tüm damarını korumuş deri