fourth (leather)


Description

A term applied in connection with a limited number of types of hides and skins to designate material of very low quality, below that of a third; a reject.

čtyři typy tříd kůže


Popis

Výraz používaný v souvislosti s omezeným počtem typů kůží a kožek pro označení materiálu velmi nízké kvality, nižší než třetí jakost; zmetek.

fourth (leather)


Περιγραφή

Όρος που χρησιμοποιείται σε σχέση με περιορισμένο αριθμό τύπων δερμάτων για να προσδιορίσει υλικό πολύ χαμηλής ποιότητας, κάτω από το ένα τρίτο· μια απόρριψη.

quarta pelle


Descrizione

Un termine che si applica in relazione al numero limitato di tipi di pelle per indicare un materiale di bassa qualità, uno scarto.

skóra pozagatunkowa


Opis

Skóra nie mieszcząca się w klasyfikacji, charakteryzująca się niską jakością, skóra pozaklasowa

quarto (couro)


Descrição

Termo aplicado em relação a um número limitado de tipos de couros e peles para designar material de qualidade muito baixa, inferior a um terço; uma rejeição.

piele pentru geci sportive


Descriere

Termen utilizat în cazul unui număr limitat de tipuri de piei pentru a desemna un material de calitate foarte slabă, sub cea a unei treimi; un rebut.

fourth (leather)


Opis

A term applied in connection with a limited number of types of hides and skins to designate material of very low quality, below that of a third; a reject.

piel de cuarta


Descripción

Término aplicado en relación con un número limitado de tipos de pieles para designar un material de muy baja calidad, inferior a la de tercera; un descarte.

derinin dörtte biri


Açıklama

Sınırlı sayıda deri türüyle bağlantılı olarak, üçte birinden daha düşük, çok düşük kaliteli malzemeyi belirtmek için kullanılan bir terim; bir reddetme