fourchette


Description

A narrow strip of leather forming the inner side of a finger, or the inner sides of two adjacent fingers, of a glove.

vložka mezi prsty rukavice


Popis

Úzký proužek kůže tvořící vnitřní stranu prstu nebo vnitřní strany dvou sousedních prstů rukavice.

fourchette


Περιγραφή

Μια στενή λωρίδα δέρματος που σχηματίζει την εσωτερική πλευρά ενός δακτύλου, ή τις εσωτερικές πλευρές δύο παρακείμενων δακτύλων, ενός γαντιού.

forchetta


Descrizione

Una striscia di pelle che forma il lato interno del dito, o il lato interno di due dita adiacenti, di un guanto.

słowo nie jest stosowane w języku polskim


Opis

Wąski pasek materiału tworzący brzeg sąsiednich palców rękawiczki

prancha


Descrição

Tira estreita de couro que forma o lado interno de um dedo, ou os lados internos de dois dedos adjacentes, de uma luva.

zonă moartă


Descriere

O fâșie îngustă de piele care formează partea interioară a unui deget sau partea interioară a două degete adiacente ale unei mănuși.

fourchette


Opis

A narrow strip of leather forming the inner side of a finger, or the inner sides of two adjacent fingers, of a glove.

tabillón


Descripción

Tira estrecha de piel que forma la cara interna de un dedo, o las caras internas de dos dedos adyacentes, de un guante.

çatal


Açıklama

Bir parmağın iç tarafını veya bir eldivenin bitişik iki parmağının iç tarafını oluşturan dar bir deri şerit.