formation (fibre)


Description

The arrangement of units, e.g. fibrils and protofibrils, within a fibre.

konstrukce (vlákno)/uspořádání


Popis

Uspořádání jednotek, např. fibril a protofibril, ve vlákně.

σχηματισμός (ίνα)


Περιγραφή

Η διάταξη των μονάδων, π.χ. ινίδια και πρωτοϊνίδια, μέσα σε μια ίνα.

formazione (fibra)


Descrizione

La disposizione delle unità, ad esempio fibrille e protofibrille, all'interno di una fibra.

formacja (włókno)


Opis

Układ jednostek, m.in. włókienka i protofibryle we włóknie.

formação (fibra)


Descrição

disposição das unidades, por exemplo fibrilas e protofibrilas, dentro de uma fibra.

modul de împletire al fibrelor


Descriere

Aranjament al unităților, de exemplu fibrile și protofibrile, în cadrul unei fibre.

oblikovanje (vlaken)


Opis

The arrangement of units, e.g. fibrils and protofibrils, within a fibre.

formación de fibra


Descripción

La disposición de las unidades, por ejemplo, fibrillas y protofibrillas, dentro de una fibra.

lif yapısı


Açıklama

Ünitelerin düzeni, örn. bir lif içinde fibriller ve protofibriller.