form


Description

The shape and structure of something as distinguished from its material.

forma, vzhled, podoba


Popis

Vnější vzhled jasně definovaného povrchu , na rozdíl od barvy nebo materiálu;

μορφή


Περιγραφή

Το σχήμα και η δομή κάποιου που διακρίνεται από το υλικό του.

bordo


Descrizione

La forma e la struttura di qualcosa che si distingue dal suo materiale.

formularz


Opis

Kształt i struktura czegoś w odróżnieniu od jego materiału.

forma


Descrição

forma e estrutura de algo distinto do seu material.

formă / contur


Descriere

Forma și structura unui lucru, distinctă de materialul său.

oblika


Opis

The shape and structure of something as distinguished from its material.

forma


Descripción

La forma y la estructura de algo a diferencia de su material.

form


Açıklama

Bir şeyin malzemesinden farklı olarak şekli ve yapısı.