foot size


Description

indication of the fitting size of a shoe for a person. The length of a person's foot is commonly defined as the distance between two parallel lines that are perpendicular to the foot and in contact with the most prominent toe and the most prominent part of the heel. Foot length is measured with the subject standing barefoot and the weight of the body equally distributed between both feet.

velikost nohy


Popis

označení velikosti obuvi pro danou osobu. Délka chodidla se běžně definuje jako vzdálenost mezi dvěma rovnoběžkami, které jsou kolmé na chodidlo a dotýkají se nejdelšího prstu a nejvystouplejší části paty. Délka chodidla se měří, když subjekt stojí bos a váha těla je rovnoměrně rozložena mezi obě chodidla.

μέγεθος ποδιού


Περιγραφή

ένδειξη του μεγέθους εφαρμογής ενός παπουτσιού για ένα άτομο. Το μήκος του ποδιού ενός ατόμου ορίζεται συνήθως ως η απόσταση μεταξύ δύο παράλληλων γραμμών που είναι κάθετες στο πόδι και σε επαφή με το πιο προεξέχον δάκτυλο και το πιο εμφανές μέρος της φτέρνας. Το μήκος του ποδιού μετριέται με το άτομο να στέκεται ξυπόλητο και το βάρος του σώματος να κατανέμεται εξίσου μεταξύ των δύο ποδιών.

misura del piede


Descrizione

Indicazione della misura di calzata di una scarpa per una persona. La lunghezza del piede di una persona è comunemente definita come la distanza tra due linee parallele perpendicolari al piede e in contatto con la punta più prominente e la parte più prominente del tallone. La lunghezza del piede viene misurata con il soggetto in piedi scalzo e il peso del corpo equamente distribuito tra entrambi i piedi.

rozmiar buta


Opis

wskazanie rozmiaru buta dla osoby. Długość stopy człowieka jest powszechnie definiowana jako odległość między najbardziej wystającym palcem u nogi i najbardziej wystającą częścią pięty. Długość stopy mierzy się, gdy badany stoi boso, a ciężar ciała jest równomiernie rozłożony na obie stopy.

tamanho do pé


Descrição

indicação do tamanho adequado de um sapato para uma pessoa. O comprimento do pé de uma pessoa é geralmente definido como a distância entre duas linhas paralelas perpendiculares ao e em contacto com o dedo do pé mais proeminente e a parte mais proeminente do calcanhar. O comprimento do pé é medido com a pessoa de descalço e o peso do corpo igualmente distribuído entre ambos os pés.

dimensiunea piciorului


Descriere

Indicarea mărimii potrivite a unei perechi de încălțăminte pentru o persoană. Lungimea piciorului unei persoane este definită în mod obișnuit ca distanța dintre două linii paralele care sunt perpendiculare pe picior și în contact cu degetul cel mai proeminent și partea cea mai proeminentă a călcâiului. Lungimea piciorului este măsurată cu subiectul în picioare desculț și greutatea corpului distribuită egal între ambele picioare.

velikostna številka


Opis

indication of the fitting size of a shoe for a person. The length of a person's foot is commonly defined as the distance between two parallel lines that are perpendicular to the foot and in contact with the most prominent toe and the most prominent part of the heel. Foot length is measured with the subject standing barefoot and the weight of the body equally distributed between both feet.

longitud del pie


Descripción

Indicación de la medida de ajuste de un zapato para una persona. La longitud del pie de una persona se define comúnmente como la distancia entre dos líneas paralelas perpendiculares al pie y en contacto con la punta más prominente y la parte más prominente del talón. La longitud del pie se mide con el sujeto de pie descalzo y el peso del cuerpo distribuido uniformemente entre ambos pies.

ayak ölçüsü


Açıklama

bir kişi için bir ayakkabının uygun boyutunun göstergesi. Bir kişinin ayağının uzunluğu, genellikle, ayağa dik olan ve en belirgin parmak ve topuğun en belirgin kısmı ile temas halinde olan iki paralel çizgi arasındaki mesafe olarak tanımlanır. Ayak uzunluğu, denek çıplak ayakla ayakta dururken ve vücut ağırlığı her iki ayak arasında eşit olarak dağıtılırken ölçülür.