foot print


Description

shape of the foot fixed with drawing tools or as a negative

otisk chodidla


Popis

tvar chodidla fixovaný pomocí nákresů nebo jako negativ

πελματογραφία


Περιγραφή

σχήμα του ποδιού στερεωμένο με εργαλεία σχεδίασης ή ως αρνητικό

impronta del piede


Descrizione

forma del piede fissata con gli strumenti di disegno

odcink/odbitka stopy


Opis

kształt stopy uwieczniony za pomocą środków rysunkowych lub odbitki w formie negatywu

pegada


Descrição

forma do pé fixada com ferramentas de desenho ou a negativo

amprentă a piciorului


Descriere

Forma piciorului desenată

odtis stopala


Opis

shape of the foot fixed with drawing tools or as a negative

huella del pie


Descripción

Forma del pie obtenida con herramientas de dibujo o como un negativo

ayak i̇zi


Açıklama

ayak formunun kağıda alınması