flat-valgus stiff foot


Description

serious defect with congenital, sometimes acquired causes; there is a permanent valgus and collapse of the longitudinal arch; the foot positions itself in pronation, with a valgus heel, a subluxation at the ankle-calcaneus, and an abduction at the Chopart's joint; usually requires surgery and long-term rehabilitation

ploché ztuhlé chodidlo


Popis

závažná vada s vrozenými, někdy získanými příčinami; dochází k trvalé valgozitě a kolapsu podélné klenby; noha se staví do pronace, s valgozitou paty, subluxací v hlezenním kloubu a abdukcí v Chopartově kloubu; obvykle vyžaduje operaci a dlouhodobou rehabilitaci.

επίπεδο-βαλγός δύσκαμπτο πόδι


Περιγραφή

σοβαρό ελάττωμα με συγγενείς, μερικές φορές επίκτητες αιτίες, υπάρχει μόνιμος βαλβός και κατάρρευση του διαμήκους τόξου, το πόδι τοποθετείται σε πρηνισμό, με πτέρνα βλαισού, υπεξάρθρημα στον αστράγαλο-πυρτανία και απαγωγή στην άρθρωση του Chopart. Συνήθως απαιτεί χειρουργική επέμβαση και μακροχρόνια αποκατάσταση

piede rigido piatto-valgo


Descrizione

Difetto grave con cause congenite, talvolta acquisite; c'è un valgo permanente e un crollo dell'arco longitudinale; il piede si posiziona in pronazione, con calcagno in valgo, sublussazione alla caviglia-calcagno e abduzione all'articolazione di Chopart; di solito richiede un intervento chirurgico e una riabilitazione a lungo termine

stopa płasko-koślawa sztywna


Opis

poważna wada wrodzonah, czasem nabyta; występuje tu trwała koślawość i zapadnięcie łuku podłużnego; stopa ustawia się w pronacji, z koślawą piętą, podwichnięciem w stawie skokowo-piętowym i odwiedzeniem w stawie Choparta; zazwyczaj wymaga leczenia operacyjnego i długotrwałej rehabiltiacji

pé rígido plano-valgo


Descrição

Defeito grave com causas congénitas, às vezes adquiridas; há um valgo permanente e colapso do arco longitudinal; o posiciona-se em pronação, com calcanhar em valgo, subluxação no tornozelo-calcâneo e abdução na articulação de Chopart; geralmente requer cirurgia e reabilitação a longo prazo

picior plat-valgus rigid


Descriere

Cea mai comună formă de picioare plate; cauza sa este pronația excesivă, flexibilă a articulației inferioare a gleznei, de diverse origini, foarte adesea congenitală; la încărcarea în poziție în picioare, hiperpronarea sugerează coborârea arcului longitudinal, dând imaginea unui picior plat; în aliajul FFF, folosind teste speciale, este posibilă recrearea și determinarea prezenței unui arc longitudinal, care permite diferențierea cu un picior plat rigid; există aproximativ o duzină de moduri de a evalua gradul de avansare și metode de clasificare a piciorului plat valgus flexibil - își pierd importanța în fața dezvoltării metodelor electronice și computerizate care permit evaluarea statică și dinamică a arcului piciorului

flat-valgus stiff foot


Opis

serious defect with congenital, sometimes acquired causes; there is a permanent valgus and collapse of the longitudinal arch; the foot positions itself in pronation, with a valgus heel, a subluxation at the ankle-calcaneus, and an abduction at the Chopart's joint; usually requires surgery and long-term rehabilitation

pie rígido plano-valgo


Descripción

Defecto grave con causas congénitas, a veces adquiridas; hay un valgo permanente y un colapso del arco longitudinal; el pie se coloca en pronación, con calcáneo en valgo, subluxación del tobillo-calcáneo y abducción de la articulación de Chopart; generalmente requiere cirugía y rehabilitación a largo plazo.

alt kısımda çökme olan ayak


Açıklama

doğuştan veya sonradan ciddi kusur; kamara yayının kalıcı çökmesi ayak, bir valgus topuğu, ayak bileği-kalkaneusta bir subluksasyon ve Chopart ekleminde bir abdüksiyon ile kendini pronasyonda konumlandırır; genellikle ameliyat ve uzun süreli rehabilitasyon gerektirir