flat foot


Description

Human foot in which the arch or the arches specially internal metatarsal arch have either been broken due to some reason or have not been developed as in normal foot

plochá noha


Popis

Lidské chodidlo, u kterého je klenba nebo klenby, zvláště vnitřní metatarzální klenba, z nějakého důvodu porušena nebo není vyvinuta jako u normálního chodidla.

πλατυποδία


Περιγραφή

Ανθρώπινο πόδι στο οποίο η καμάρα ή οι καμάρες ειδικά το εσωτερικό μετατάρσιο τόξο είτε έχουν σπάσει για κάποιο λόγο είτε δεν έχουν αναπτυχθεί όπως στο κανονικό πόδι

piede piatto


Descrizione

Piede umano in cui l'arco o gli archi, specialmente l'arco metatarsale interno, sono stati rotti per qualche motivo o non sono stati sviluppati come nel piede normale

płaskostopie


Opis

Płaskostopie, nazywane potocznie platfusem, to jedno z najczęściej spotykanych schorzeń dotyczących stopy. Polega na obniżeniu się jej łuków, co w rezultacie powoduje pełne przyleganie podeszwowej strony stopy do podłoża – czego fizjologicznie nie powinniśmy obserwować. Całość sklepienia stopy jest utrzymywana, poza kośćmi, przez więzadła, mięśnie i ich ścięgna. Osłabienie mięśni, czy też nadmierne rozciągnięcie więzadeł powoduje obniżenie się sklepienia stopy, co objawia się właśnie stopą płaską.

pé raso


Descrição

humano em que o arco ou os arcos, especialmente o arco metatarsal interno, foram quebrados por algum motivo ou não foram desenvolvidos como no normal

picior plat


Descriere

Picior uman în care bolta sau arcadele, în special bolta metatarsiană internă, fie au fost rupte din anumite motive, fie nu au fost dezvoltate ca la piciorul normal

plosko stopalo


Opis

Human foot in which the arch or the arches specially internal metatarsal arch have either been broken due to some reason or have not been developed as in normal foot

pie plano


Descripción

Pie humano en el que el arco o arcos, especialmente el arco metatarsiano interno, se han roto por alguna razón o no se han desarrollado como en el pie normal.

düz taban(ortopedi)


Açıklama

Kemer veya kemerlerin özellikle iç metatarsal kemerin herhangi bir nedenle kırıldığı veya normal ayaktaki gibi gelişmediği insan ayağı