fitting properties


Description

there are certain indices according to which adjustments or fitting are made for something specific

rozměrově komfortní vlastnosti


Popis

existují určité ukazatele, podle kterých se provádí úpravy nebo přizpůsobení něčemu konkrétnímu.

ιδιότητες εφαρμογής


Περιγραφή

υπάρχουν ορισμένοι δείκτες σύμφωνα με τους οποίους γίνονται προσαρμογές ή προσαρμογές για κάτι συγκεκριμένο

proprietà di calzata


Descrizione

Ci sono alcuni indici secondo i quali le calzate sono fatte per qualcosa di specifico.

właściwości dopasowania


Opis

istnieją pewne wskaźniki, według których dokonuje się regulacji lub dopasowania do czegoś konkretnego

propriedades de ajuste


Descrição

Existem certos índices segundo os quais ajustes ou encaixes são feitos para algo específico

proprietăți de confort dimenional


Descriere

Există anumiți indici în funcție de care se fac ajustări sau adaptări pentru a obține ceva specific.

lastnosti prileganja


Opis

there are certain indices according to which adjustments or fitting are made for something specific

propiedades de calce


Descripción

Existen determinados índices en función de los cuales se realizan ajustes o adaptaciones para algo específico.

uyum özellikleri


Açıklama

belirli bir şey için hangi ayarlamaların yapıldığına göre belirli endeksler vardır.