fitting point


Description

The crossing point between the width and he middle line of the last

bod padnutí obuvi


Popis

Průsečík mezi šířkou a střední linií kopyta.

καλτσάτα


Περιγραφή

Το σημείο διέλευσης μεταξύ του πλάτους και της μεσαίας γραμμής του καλαποδιού

punto di calzata


Descrizione

Il punto d'incrocio tra la larghezza e la linea mediana dell'ultimo

punkt dopasowania


Opis

Punkt przecięcia się szerokości z linią środkową kopyta

ponto de encaixe


Descrição

O ponto de cruzamento entre a largura e a linha média da forma

punct de adaptare/ajustare dimenională


Descriere

Punctul de intersecție dintre linia de lățime și linia mediană a calapodului

točka prileganja


Opis

The crossing point between the width and he middle line of the last

punto de bridaje


Descripción

El punto de intersección entre el ancho y el eje central de la horma

uyum noktası


Açıklama

Kalıbın genişliği ile orta çizgisi arasındaki geçiş noktası