fitting point


Description

The crossing point between the width and he middle line of the last

bod padnutí obuvi


Popis

Průsečík mezi šířkou a střední linií kopyta.

καλτσάτα


Περιγραφή

Το σημείο διέλευσης μεταξύ του πλάτους και της μεσαίας γραμμής του καλαποδιού

punto di calzata


Descrizione

Il punto d'incrocio tra la larghezza e la linea mediana dell'ultimo

punkt dopasowania


Opis

Punkt przecięcia się szerokości z linią środkową kopyta

ponto de encaixe


Descrição

O ponto de cruzamento entre a largura e a linha média da forma

punct de adaptare/ajustare dimenională


Descriere

The crossing point between the width and he middle line of the last

točka prileganja


Opis

The crossing point between the width and he middle line of the last

punto de bridaje


Descripción

El punto de intersección entre el ancho y el eje central de la horma

uyum noktası


Açıklama

Kalıbın genişliği ile orta çizgisi arasındaki geçiş noktası