finishing auxiliary


Description

An operation in the finishing department

pomocné dokončování


Popis

Operace v oddělení dokončovacích prací

φινίρισμα βοηθητικών υλικων


Περιγραφή

Μια φάση στο τμήμα φινιρίσματος

ausiliario di finitura


Descrizione

Un'operazione nel reparto di finitura

pomocnicze środki wykańczające


Opis

środki wykorzystywane w dziale wykończeniowym obuwia

auxiliar de acabamento


Descrição

Um aperação do departamento de acabamento

finisare auxiliară


Descriere

O operațiune în departamentul de finisare

pomožne operacije v končnem finišu


Opis

An operation in the finishing department

auxiliar de acabado


Descripción

Una operación en el departamento de acabado.

yardımcı finisaj


Açıklama

Bitirme bölümünde bir operasyon