filter method


Description

method that creates a new array filled with elements that pass a test provided by a function

filtrační metoda


Popis

Filtrace je proces oddělování pevných částic od kapaliny pomocí porézního materiálu zvaného filtr .

filter method


Περιγραφή

method that creates a new array filled with elements that pass a test provided by a function

metodo filter


Descrizione

Metodo che crea un nuovo array pieno di elementi che superano un test fornito da una funzione

metoda filtrowania


Opis

metoda, która tworzy nową tablicę wypełnioną elementami, które pomyślnie przejdą test dostarczony przez funkcję

método de filtro


Descrição

método que cria uma nova matriz preenchida com elementos que passam em um teste fornecido por uma função

metoda de filtrare


Descriere

Dispozitiv, aparat sau instalație care separă, cu ajutorul unui material filtrant, un fluid de particulele solide aflate în suspensie în masa lui.

filter method


Opis

method that creates a new array filled with elements that pass a test provided by a function

método de filtrado


Descripción

Método que crea una nueva matriz llena de elementos que pasan una prueba proporcionada por una función

filtre yöntemi


Açıklama

testi geçen öğelerle dolu yeni bir dizi oluşturan yöntem