fibreboard


Description

any material made from fibres, but usually either leather or cellulose, which has been reconstituted into a sheet (or board) using paper-making techniques

vláknitá lepenka


Popis

materiál vyrobený z vláken, obvykle usňových nebo celulózových, který byl upraven do archu (nebo desky) za použití papírenské technologie

χαρτόπετσο


Περιγραφή

οποιοδήποτε υλικό κατασκευασμένο από ίνες, συνήθως είτε από δέρμα είτε από κυτταρίνη, το οποίο έχει ανασυσταθεί σε φύλλο χρησιμοποιώντας τεχνικές κατασκευής χαρτιού

fibra di legno


Descrizione

Qualsiasi materiale costituito da fibre, ma solitamente pelle o cellulosa, che è stato ricostituito in un foglio (o cartone) utilizzando tecniche di fabbricazione della carta

tektura włóknista


Opis

każdy materiał wykonany z włókien, ale zwykle ze skóry lub celulozy, który został odtworzony w arkusz (lub tekturę) przy użyciu technik papierniczych

mdf


Descrição

qualquer material feito de fibras, mas geralmente couro ou celulose, que foi reconstituído numa folha (ou cartão) usando técnicas de fabricação de papel

fibrotex


Descriere

orice material realizat din fibre, dar de obicei fie piele, fie celuloză, care a fost reconstituit într-o foaie (sau placă) folosind tehnici de fabricare a hârtiei

vlaknena plošča


Opis

Lahko iz različnih vklaken - največkrat npr iverna plošča

aglomerado


Descripción

Cualquier material hecho de fibras, pero generalmente de cuero o celulosa, que se ha reconstituido en una lámina (o plancha) utilizando técnicas de fabricación de papel.

fiber / salpa


Açıklama

kağıt yapım teknikleri kullanılarak tabaka (veya karton) haline getirilmiş, liflerden, deri veya selülozdan yapılmış ayakkabı tabanında kullanılan veya çantaları sertleştirmek için kullanılan bir malzeme