fatliquoring solvent


Description

Fatliquoring with an emulsionof water in oil dissolved in a solvent like kerosene

mazání s rozpouštědly


Popis

Mazání emulzí vody v oleji rozpuštěné v rozpouštědle, jako je petrolej.

fatliquoring solvent


Περιγραφή

Λίπανση με γαλάκτωμα νερού σε λάδι διαλυμένο σε διαλύτη όπως η κηροζίνη

solvente per ingrasso


Descrizione

Ingrasso con un'emulsione di acqua in olio sciolto in un solvente come il kerosene

rozpuszczalnik natłuszczający


Opis

Substancja natłuszczająca w emulsją wody w oleju rozpuszczona w rozpuszczalniku takim jak np.nafta

engraxamento solvente


Descrição

Engraxamento com uma emulsão de água em óleo dissolvido em um solvente como querosene

procesul de introducere a uleiului în piele după tăbăcire, dar înainte de uscarea acesteia.


Descriere

Procesul de introducere a uleiului în piele după tăbăcire, dar înainte de uscarea acesteia. o emulsie de apă în ulei dizolvat într-un solvent precum kerosenul.

maščenje s topilom


Opis

Maščenje z emulzijo vode v olju, raztopljenega v topilu, kot je kerozin.

engrase por medio de disolventes


Descripción

Engrasar con una emulsión de agua en aceite disuelta en un disolvente como el queroseno.

yağlayıcı çözücü


Açıklama

Kerosen gibi bir çözücü içinde çözülmüş yağ içinde su emülsiyonu ile yağlama