fat content


Description

Fat content. (%) means the mass of the fat (animal fat or plant fat, or a combination thereof) expressed as a percentage of the total product mass; The fat content in the leather after tanning is about 1 to 25%.

obsah tuku


Popis

Obsah tuku (%) se rozumí hmotnost tuku (živočišného nebo rostlinného nebo jejich kombinace) vyjádřená v procentech celkové hmotnosti výrobku; Obsah tuku v usni po vyčinění je přibližně 1 až 25 %."

περιεκτικότητα σε λίπος


Περιγραφή

Περιεκτικότητα σε λίπος. (%) σημαίνει τη μάζα του λίπους (ζωικό λίπος ή φυτικό λίπος ή συνδυασμός αυτών) εκφραζόμενη ως ποσοστό της συνολικής μάζας του προϊόντος· Η περιεκτικότητα σε λίπος στο δέρμα μετά το δέψισμαείναι περίπου 1 έως 25%.

contenuto grassi


Descrizione

Contenuto di grassi. (%) indica la massa del grasso (grasso animale o vegetale, o una loro combinazione) espressa come percentuale della massa totale del prodotto; Il contenuto di grasso nella pelle dopo la concia va dall'1 al 25% circa.

zawartość tłuszczu


Opis

Zawartość tłuszczu. (%) oznacza masę tłuszczu (tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego lub ich kombinację) wyrażoną jako procent całkowitej masy produktu; Zawartość tłuszczu w skórze po garbowaniu wynosi około 1 do 25%.

teor de gordura


Descrição

Conteúdo de gordura. (%) significa a massa da gordura (gordura animal ou vegetal, ou uma combinação das mesmas) expressa em porcentagem da massa total do produto; O teor de gordura no couro após a curtimenta é de cerca de 1 a 25%.

conţinut de grăsimi


Descriere

Rezistență la frecare, cu un tampon de pâslă, fie uscat, fie umed

vsebnost maščobe


Opis

Fat content. (%) means the mass of the fat (animal fat or plant fat, or a combination thereof) expressed as a percentage of the total product mass; The fat content in the leather after tanning is about 1 to 25%.

contenido de grasa


Descripción

Contenido de grasa. (%) significa la masa de la grasa (grasa animal o grasa vegetal, o una combinación de ambas) expresada como porcentaje de la masa total del producto; El contenido de grasa en el cuero después del curtido es aproximadamente del 1 al 25%.

yağ içeriği


Açıklama

Yağ içeriği. (%), ürünün toplam kütlesinin yüzdesi olarak ifade edilen yağ kütlesi (hayvansal veya bitkisel yağ veya bunların bir kombinasyonu) anlamına gelir; Tabaklamadan sonra derideki yağ içeriği yaklaşık yüzde 1 ila 25'tir."