factory costs


Description

is the sum of the costs of all resources used in the manufacturing process of a product

výrobní náklady


Popis

je součet nákladů na všechny zdroje použité ve výrobním procesu výrobku.

factory costs


Περιγραφή

είναι το άθροισμα του κόστους όλων των πόρων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος

costi di fabbrica


Descrizione

È la somma dei costi di tutte le risorse utilizzate nel processo di produzione di un prodotto.

koszty fabryczne


Opis

jest sumą kosztów wszystkich zasobów użytych w procesie wytwarzania produktu

custos de fábrica


Descrição

é a soma dos custos de todos os recursos utilizados no processo de fabricação de um produto

costuri de producție


Descriere

Este suma costurilor tuturor resurselor utilizate în procesul de fabricație a unui produs

proizvodnji stroški


Opis

is the sum of the costs of all resources used in the manufacturing process of a product

costes de fábrica


Descripción

Suma de los costes de todos los recursos utilizados en el proceso de fabricación de un producto.

fabrika maliyetleri


Açıklama

Bir ürünün üretim sürecinde kullanılan tüm kaynakların maliyetinin toplamıdır.