facings (plural from facing?)


Description

podkroužky, vrstvy lepenky


Popis

facings (plural from facing?)


Περιγραφή

rinforzi per i lacci


Descrizione

licowania (liczba mnoga od licowania)


Opis

facings (plural from facing?)


Descrição

întăritura de capse


Descriere

facings (plural from facing?)


Opis

áncoras, ojeteras


Descripción

tutucular


Açıklama