extractor


Description

a machine or device used to extract something

vytlačovací stroj


Popis

Stroj nebo přístroj používaný k výrobě něčeho

απαγωγός


Περιγραφή

a machine or device used to extract something

estrattore


Descrizione

Una macchina o strumento per estrarre qualcosa

wyciąg


Opis

urządzenie do odciągania powietrza, pyłów czy zanieczyszczeń, zazwyczaj stosowany do stworzenia odpowiednich / bezpiecznych warunków na stanowisku pracy

extrator


Descrição

uma máquina ou dispositivo usado para extrair algo

extractor / cleşte


Descriere

O mașină sau un dispozitiv folosit pentru a extrage ceva

extractor


Opis

a machine or device used to extract something

extractor


Descripción

Máquina o dispositivo utilizado para extraer sustancias.

ekstraktör (ayırıcı)


Açıklama

Herhangi bir şey çekip çıkarma amacıyla kullanılan alet, makine