exhibition


Description

a public display of works of art or items of interest, held in an art gallery or museum or at a trade fair.

výstava


Popis

veřejná výstava uměleckých děl nebo zajímavých předmětů v umělecké galerii, muzeu nebo na veletrhu.

έκθεση


Περιγραφή

a public display of works of art or items of interest, held in an art gallery or museum or at a trade fair.

fiera


Descrizione

Un'esposizione pubblica di opere d'arte o oggetti di interesse, esposti in una galleria d'arte o in una fiera .

wystawa


Opis

publiczna wystawa dzieł sztuki lub interesujących przedmiotów, odbywająca się w galerii sztuki, muzeum lub na targach handlowych.

exibição


Descrição

uma exibição pública de obras de arte ou itens de interesse, realizada em uma galeria de arte ou museu ou em uma feira comercial.

expoziţie / reprezentare / manifestare


Descriere

O expoziție publică de opere de artă sau de obiecte de interes, organizată într-o galerie de artă, într-un muzeu sau la un târg.

exhibition


Opis

a public display of works of art or items of interest, held in an art gallery or museum or at a trade fair.

exposición, feria


Descripción

Muestra pública de obras de arte u objetos de interés, celebrada en una galería de arte o museo o en una feria comercial.

fuar


Açıklama

sanat eserlerinin veya ilgi çekici nesnelerin bir sanat galerisinde veya müzede veya bir ticaret fuarında halka açık bir şekilde sergilenmesi.