emboss (to)


Description

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

vytlačit (vyrazit)


Popis

dekorovat povrch výrobku, zejména písmeny, pomocí speciálních nástrojů, které na povrchu vytvářejí reliéfní značku.

ανάγλυφο


Περιγραφή

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

stampare


Descrizione

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

wytłaczać; nadawać rysunek licu


Opis

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

gravar (em)couro


Descrição

decorar um objeto, principalmente com letras, usando ferramentas especiais que fazem uma marca em relevo na superfície

a imprima în relief


Descriere

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

žigosati


Opis

to decorate an object, especially with letters, using special tools that make a raised mark on its surface

grabar


Descripción

Decorar un objeto, especialmente con letras, utilizando herramientas especiales que hacen una marca en relieve en su superficie.

preslemek


Açıklama

Bir nesneyi, yüzeyinde yükseltilmiş bir işaret oluşturan özel aletler kullanarak, özellikle harflerle süsleyerek kabartmak