dye lot


Description

a record taken during the dyeing of yarn to identify yarn that received its coloration in the same vat at the same time

barevná šarže


Popis

Dokumentace z barvení příze, který slouží k identifikaci příze barvené současně ve stejné kádi.

dye lot


Περιγραφή

μια καταγραφή που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της βαφής του νήματος για τον εντοπισμό του νήματος που έλαβε τον χρωματισμό του στην ίδια δεξαμενή ταυτόχρονα

lotto di tintura


Descrizione

Un insieme di dati presi durante la tintura del filato per identificare il filato che ha ricevuto la colorazione nella stessa vasca nello stesso momento.

identyfikator


Opis

identyfikator nadawany podczas farbowania / barwienia materiałów w celu identyfikacji partii produkcyjnej

lote de tintura


Descrição

um registro feito durante o tingimento de fios para identificar fios que receberam a sua coloração na mesma cuba ao mesmo tempo

lot de vopsele


Descriere

O evidență luată în timpul vopsirii firelor pentru a identifica firele care au primit colorarea în aceeași cuvă în același timp.

dye lot


Opis

a record taken during the dyeing of yarn to identify yarn that received its coloration in the same vat at the same time

lote de teñido


Descripción

Registro realizado durante el teñido del hilo para identificar los hilos que recibieron su coloración en la misma cuba al mismo tiempo.

tamamı boya


Açıklama

İpliğin boyanması sırasında aynı kazanda aynı anda renklenen ipliğin belirlenmesi için alınan kayıt.