durometer


Description

device for measuring the hardness of a material

tvrdoměr


Popis

zařízení pro měření tvrdosti materiálu

durometer


Περιγραφή

device for measuring the hardness of a material

durometro.


Descrizione

Strumento usato per misurare la durezza di un materiale.

twardościomierz


Opis

urządzenie do pomiaru twardości materiału

durometresi-> durômetro?


Descrição

dispositivo para medir a dureza de um material

durometru


Descriere

Aparat cu care se măsoară duritatea materialelor în procesul de fabricație

durometer


Opis

device for measuring the hardness of a material

durómetro


Descripción

Dispositivo para medir la dureza de un material

durometre


Açıklama

Bir malzemenin sertliğini ölçmek için kullanılan alet.