dry salting process


Description

A method of curing hides in which the hides are first greensalted and then dried.

proces suchého solení


Popis

Způsob sušení kůží, při kterém se kůže nejprve nasolí a poté vysuš

διαδικασία ξηρού αλατίσματος


Περιγραφή

Μια μέθοδος ωρίμανσης των δερμάτων κατά την οποία τα δέρματα πρώτα αλατίζονται και στη συνέχεια ξηραίνονται.

processo di salatura a secco


Descrizione

un processo di essiccazione delle pelli in cui le pelli sono prima sottoposte a salatura e poi essiccate.

proces suszenia solą


Opis

Metoda suszenia skór za pomocą soli

processo de salga seca


Descrição

Um método de cura de peles em que as peles são primeiro salgadas a verde e depois secas.

proces de uscare cu aer sărat


Descriere

O metodă de întărire a pieilor în care pieile sunt mai întâi sărate în grăsimi și apoi uscate.

suho soljenje


Opis

Metoda sušenja kož, pri kateri se kože najprej nasolijo in nato posušijo.

proceso de salado en seco


Descripción

Método de conservación de pieles en el que las pieles se salan primero en verde y luego se secan.

kuru tuzlama işlemi


Açıklama

Derilerin önce tuzlandığı ve ardından kurutulduğu bir deri kürleme yöntemi.