dry drumming process


Description

the process of immersing the leather in the dye and tumbling it in a rotating drum to ensure maximum penetration of the dye throughout the hide

proces suchého bubnování


Popis

Suchá rotace kůže s přísadami nebo bez nich v rotačním bubnu

dry drumming process


Περιγραφή

η διαδικασία της βύθισης του δέρματος στη βαφή και της ανατροπής του σε ένα περιστρεφόμενο τύμπανο για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διείσδυση της βαφής σε όλο το δέρμα

processo in botte a secco


Descrizione

il processo che consiste nell'immergere la pelle nella tintura e nel farla rotolare in un tamburo rotante per garantire la massima penetrazione della tintura in tutta la pelle

suchy proces bębnienia


Opis

proces zanurzania skóry w barwniku i obracania jej w obracającym się bębnie w celu zapewnienia maksymalnej penetracji barwnika w całej skórze

processo de percussão seca


Descrição

o processo de imergir o couro no corante e girá-lo em um tambor rotativo para garantir a máxima penetração do corante em todo o couro

proces de tamburare uscată


Descriere

Procesul de scufundare a pieilor în vopsea și de răsturnare a acestora într-un tambur rotativ pentru a asigura o penetrare maximă a vopselei în piele.

dry drumming process


Opis

the process of immersing the leather in the dye and tumbling it in a rotating drum to ensure maximum penetration of the dye throughout the hide

proceso de secado en bombo


Descripción

Proceso que consiste en sumergir la piel en el tinte y voltearla en un bombo giratorio para garantizar la máxima penetración del tinte en toda la piel.

kuru davul i̇şlemi


Açıklama

derinin boyaya daldırılması ve boyanın post boyunca maksimum nüfuz etmesini sağlamak için dönen bir tamburda döndürülmesi işlemi