draft (to)


Description

to write or draw a version of something that usually needs more work.

návrh, projekt, náčrt, návod


Popis

Napsat nebo nakreslit verzi něčeho, co obvykle vyžaduje další práci.

σχέδιο (να)


Περιγραφή

για να γράψετε ή να σχεδιάσετε μια έκδοση για κάτι που συνήθως χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

bozza, abbozzare


Descrizione

to write or draw a version of something that usually needs more work.

szkicować; naciągać cholewkę na kopyto


Opis

to write or draw a version of something that usually needs more work.

esboço


Descrição

to write or draw a version of something that usually needs more work.

a schița


Descriere

to write or draw a version of something that usually needs more work.

izbor/osnutek


Opis

to write or draw a version of something that usually needs more work.

esbozar


Descripción

to write or draw a version of something that usually needs more work.

sayayı kalıba regüle etmek


Açıklama

to write or draw a version of something that usually needs more work.