dorsum


Description

the dorsal part of an organism or structure

hřbet


Popis

hřbetní část organismu nebo struktury.

dorsum


Περιγραφή

το ραχιαίο τμήμα ενός οργανισμού ή δομής

dorso


Descrizione

La parte dorsale di un organismo o di una struttura

dorsum


Opis

grzbietowa część organizmu lub struktury

dorso


Descrição

a parte dorsal de um organismo ou estrutura

partea superioară a unui animal sau spatele la organismele erecte


Descriere

Partea dorsală a unui organism sau a unei structuri

dorsum


Opis

the dorsal part of an organism or structure

dorso


Descripción

Parte posterior de un organismo o estructura.

sırt


Açıklama

bir organizmanın veya yapının sırt kısmı