distribution


Description

The process of moving merchandise from the vendor's or supplier's shipping point to the retailer; the network system for the movement of goods.

prodej, distribuce, rozvážení


Popis

Proces přepravy zboží z expedičního místa prodejce nebo dodavatele k maloobchodníkovi; síťový systém pro přepravu zboží.

διανομή


Περιγραφή

Η διαδικασία μεταφοράς εμπορευμάτων από το σημείο αποστολής του πωλητή ή του προμηθευτή στον λιανοπωλητή. το σύστημα δικτύου για τη διακίνηση εμπορευμάτων.

distribuzione


Descrizione

Il processo di spostamento della merce dal punto di spedizione del venditore o del fornitore al rivenditore; il sistema di rete per la movimentazione delle merci.

rozdział; dystrybucja


Opis

Proces przenoszenia towarów z punktu wysyłkowego sprzedawcy lub dostawcy do sprzedawcy detalicznego; sieciowy system przepływu towarów.

distribuição


Descrição

Processo de movimentação de mercadorias do ponto de remessa do vendedor ou fornecedor para o revendedor; sistema de rede para o movimento de mercadorias.

distribuţie / vânzare / livrare


Descriere

Procesul de transportare a mărfii de la punctul de expediere al vânzătorului sau furnizorului până la comerciantul cu amănuntul; sistem de rețea pentru circulația mărfurilor.

razpečevanje


Opis

The process of moving merchandise from the vendor's or supplier's shipping point to the retailer; the network system for the movement of goods.

distribución


Descripción

Proceso de traslado de la mercancía desde el punto de envío del vendedor o proveedor hasta el minorista; sistema de red para el movimiento de mercancías.

dağıtım


Açıklama

Malları satıcının veya tedarikçinin nakliye noktasından perakendeciye taşıma süreci; malların hareketi için ağ sistemi.