display


Description

a computer output surface and projecting mechanism that shows text and often graphic images to the computer user

Vystavit, vyvěsit, vyložit


Popis

výstupní plocha počítače a promítací mechanismus, který uživateli počítače zobrazuje text a často i grafické obrázky.

Εμφάνιση


Περιγραφή

επιφάνεια εξόδου υπολογιστή και μηχανισμός προβολής που δείχνει κείμενο και συχνά γραφικές εικόνες στον χρήστη του υπολογιστή

Schermo


Descrizione

una superficie di un device tecnologico e un meccanismo di proiezione che mostra testo e immagini grafiche all'utente del device

pokaz; wystawa


Opis

komputerowa powierzchnia / mechanizm projekcyjny, który wyświetla tekst, a także obrazy graficzne użytkownikowi komputera

visualização


Descrição

mecanismo informático de projeção que mostra texto e muitas vezes imagens gráficas ao utilizador

Expoziţie / reprezentare / manifestare


Descriere

o suprafață de ieșire a calculatorului și un mecanism de proiecție care afișează text și adesea imagini grafice pentru utilizatorul calculatorului

Zaslon


Opis

a computer output surface and projecting mechanism that shows text and often graphic images to the computer user

Exhibidor


Descripción

Una superficie de un dispositivo tecnológico y un mecanismo de proyección que muestra texto e imágenes gráficas al usuario del dispositivo.

Stand


Açıklama

bilgisayar kullanıcısına genellikle grafik ve metin görüntüleri yansıtma mekanizması


Related to


Uncategorized