di-isocyanate


Description

A compound containing two isocyanate groups in the molecule and sometimes used in making resins and plastics tolylene diisocyanate

di-isokyanát


Popis

Sloučenina obsahující v molekule dvě izokyanátové skupiny a někdy používaná při výrobě pryskyřic a plastů jako tolylen diizokyanát

δι-ισοκυανικό


Περιγραφή

Μια ένωση που περιέχει δύο ισοκυανικές ομάδες στο μόριο και μερικές φορές χρησιμοποιείται για την κατασκευή ρητινών και πλαστικών διισοκυανικού τολλυλενίου

diisocianato


Descrizione

Un composto contenente due gruppi isocianato nella molecola e talvolta utilizzato nella produzione di resine e plastica tolilene diisocianato

diizocyjanian


Opis

Związek zawierający dwie grupy izocyjanianowe w cząsteczce i czasami stosowany do produkcji żywic i tworzyw sztucznych

di-isocianato


Descrição

Composto que tem dois grupos de isocianato na molécula e às vezes usado na fabricação de resinas e plásticos tolilene diisocianato

diizocianat


Descriere

Compus care conține două grupe izocianat în moleculă și care este utilizat uneori la fabricarea rășinilor și a materialelor plastice diizocianat de tolenilen

di-izocianat


Opis

A compound containing two isocyanate groups in the molecule and sometimes used in making resins and plastics tolylene diisocyanate

diisocianato


Descripción

Un compuesto que contiene dos grupos de isocianato en la molécula y que a veces se utiliza en la producción de resinas y plásticos de tolileno diisocianato.

di-izosiyanat


Açıklama

İzosiyanatların, hammaddesi petroldür. Poliüretan üretiminde sıvı kimyasallar ve sertleştirici olarak kullanılır.