dewooling knife (tool)


Description

knife used to remove the wool from

nůž na odstranění vlny


Popis

nůž používaný k odstraňování vlny

dewooling knife (tool)


Περιγραφή

knife used to remove the wool from

coltello da lana (strumento)


Descrizione

coltello utilizzato per rimuovere la lana

nóż do usuwania wełny (narzędzie)


Opis

nóż służący do usuwania wełny

faca de tosquiarr (ferramenta)


Descrição

faca usada para tirar a do animal

cuțit pentru eliminarea blănii


Descriere

Cuțit pentru eliminarea blănii

dewooling knife (tool)


Opis

knife used to remove the wool from

cuchilla para deslanar


Descripción

Cuchilla utilizada para retirar la lana

yün alma bıçağı


Açıklama

yünü çıkarmak için kullanılan bıçak