development (hide)


Description

Overall structural quality of a hide; the uniformity of thickness and fibrous structure over its area, the proportion of the thick, compactly-structured area to the tinner and loosely-structured part.

vývoj modelu


Popis

Celková strukturální kvalita kůže; rovnoměrnost tloušťky a struktury vláken na celé ploše, poměr silné, kompaktně strukturované části k plechovější a volně strukturované části.

ανάπτυξη (δορά)


Περιγραφή

Συνολική δομική ποιότητα μιας δοράς. την ομοιομορφία του πάχους και της ινώδους δομής στην επιφάνειά του, την αναλογία της παχιάς, συμπαγούς δομημένης περιοχής προς το επικασσιτερωτικό και χαλαρά δομημένο τμήμα.

sviluppo (pelli)


Descrizione

Qualità strutturale complessiva di una pelle; l'uniformità dello spessore e della struttura fibrosa sulla sua superficie, la proporzione tra l'area spessa e a struttura compatta e la parte più sottile e a struttura sciolta.

rozwój (ukryć-)


Opis

Ogólna strukturalna jakość skóry; jednorodność grubości i struktury włóknistej na jego powierzchni, proporcja obszaru grubego o zwartej strukturze do części bardziej ocynowanej i o luźnej strukturze.

desenvolvimento (pele)


Descrição

A qualidade estrutural geral da pele; uniformidade de espessura e estrutura fibrosa na sua superfície, proporção da área espessa com estrutura compacta para a estrutura mais estanhada e solta.

dezvoltare


Descriere

Calitatea structurală generală a unei piei; uniformitatea grosimii și a structurii fibroase pe suprafața sa, proporția dintre zona groasă, cu structură compactă, și partea mai subțire și mai puțin structurată.

development (hide)


Opis

Overall structural quality of a hide; the uniformity of thickness and fibrous structure over its area, the proportion of the thick, compactly-structured area to the tinner and loosely-structured part.

configuración (de la piel)


Descripción

Calidad estructural global de una piel; la uniformidad del grosor y la estructura fibrosa en su superficie, la proporción de la zona gruesa y de estructura compacta con respecto a la parte más fina y de estructura suelta.

derinin yapısı/tutumu


Açıklama

Bir gizlemenin genel yapısal kalitesi; Kalınlık ve lifli yapının alanı üzerindeki tekdüzeliği, kalın, kompakt yapılandırılmış alanın teneke ve gevşek yapılandırılmış kısmına oranı.