department


Description

a division of a large organization dealing with a specific area of activity

oddělení


Popis

oddělení velké organizace, které se zabývá určitou oblastí činnosti.

department


Περιγραφή

ένα τμήμα ενός μεγάλου οργανισμού που ασχολείται με έναν συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας

dipartimento


Descrizione

una divisione di una grande organizzazione che si occupa di un'area specifica di attività

dział


Opis

dział dużej organizacji zajmujący się określonym obszarem działalności

departamento


Descrição

uma divisão de uma grande organização que lida com uma área específica de atividade

departament


Descriere

O divizie a unei organizații mari care se ocupă de un anumit domeniu de activitate

department


Opis

a division of a large organization dealing with a specific area of activity

sección


Descripción

División de una gran organización que se ocupa de un ámbito de actividad específico.

bölüm


Açıklama

belirli bir faaliyet alanıyla ilgilenen büyük bir organizasyonun bir bölümü