denier


Description

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

míra hustoty tkaní


Popis

Označení velikosti příze u hedvábí a umělých vláken. Jemnější příze mají nižší číslo hustoty.

ντενιέ


Περιγραφή

Ο προσδιορισμός μεγεθών νημάτων από μετάξι και τεχνητές ίνες. Τα λεπτότερα νήματα έχουν χαμηλότερους αριθμούς ντενιέ.

denari


Descrizione

Designazione delle dimensioni dei filati di seta e di fibre artificiali. I filati più fini hanno un numero di denari inferiore.

denier


Opis

Oznaczenie rozmiarów przędzy w jedwabiu i włóknach sztucznych. Drobniejsze przędze mają niższą liczbę denierów.

denier (medida da massa de densidade linear dos têxteis)


Descrição

Designação de tamanhos de fios em seda e fibras sintéticas. Os fios mais finos têm números de denier mais baixos.

o unitate de greutate prin care se măsoară finețea firului


Descriere

Desemnarea dimensiunilor firelor de mătase și de fibre sintetice și artificiale. Firele mai fine au un număr mai mic de denari.

denier


Opis

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

denier


Descripción

Designación de los tamaños de los hilos en la seda y las fibras artificiales. Los hilos más finos tienen números de denier más bajos.

denye


Açıklama

İpek ve suni ve sentetik liflerde iplik boyutlarının belirlenmesi. Daha ince iplikler daha düşük denye numaralarına sahiptir.