denier


Description

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

míra hustoty tkaní


Popis

Označení velikosti příze u hedvábí a umělých vláken. Jemnější příze mají nižší číslo hustoty.

ντενιέ


Περιγραφή

Ο προσδιορισμός μεγεθών νημάτων από μετάξι και τεχνητές ίνες. Τα λεπτότερα νήματα έχουν χαμηλότερους αριθμούς ντενιέ.

denari


Descrizione

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

denier


Opis

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

denier


Descrição

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

o unitate de greutate prin care se măsoară finețea firului


Descriere

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

denier


Opis

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

denier


Descripción

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.

dokuma sıklığı ölçüsü


Açıklama

The designation of yarn sizes in silk and man-made fibres. The finer yarns have lower denier numbers.