dehairing


Description

Process of removing hairs from raw hides and skins by lime treatment and mechanical agitation followed by gentle scrapping manually.

odchlupování


Popis

Proces odstraňování chlupů ze surových kůží ošetřením vápnem a mechanickým mícháním, po kterém následuje jemné ruční oškrabávání.

καθάρισμα


Περιγραφή

Process of removing hairs from raw hides and skins by lime treatment and mechanical agitation followed by gentle scrapping manually.

depilazione


Descrizione

Processo di rimozione dei peli dalle pelli grezze mediante calcinazione e agitazione meccanica, seguito da una leggera raschiatura manuale.

usuwanie włosów


Opis

Proces usuwania sierści z surowych skór i skórek poprzez obróbkę wapnem i mechaniczne mieszanie, a następnie delikatne usuwanie ręczne.

depilação


Descrição

Processo de remoção de pêlos de couros e peles crus por tratamento de cal e agitação mecânica seguido de raspagem manual suave.

operație de îndepărtare a părului


Descriere

Procedeu de îndepărtare a firelor de păr de pe pieile crude prin tratare cu sare și amestecare mecanică, urmată de o îndepărtare manuală delicată.

odstranjevanje dlak


Opis

Process of removing hairs from raw hides and skins by lime treatment and mechanical agitation followed by gentle scrapping manually.

pelambre


Descripción

Proceso de eliminación del pelo de las pieles en bruto mediante tratamiento con cal y agitación mecánica, seguido de un suave raspado manual.

kıl gidermek


Açıklama

Kireç tedavisi ve mekanik ajitasyon ile çiğ gizler ve derilerden kılları çıkarma işlemi ve ardından manuel olarak nazik hurdaya çıkarma işlemi.