damage


Description

A piece of shoe that is damaged and must be replaced, or a finished shoe which is flawed and therefore not acceptable as first quality.

poškození


Popis

Kus obuvi, který je poškozený a musí být vyměněn, nebo hotová obuv, která je vadná, a proto není přijatelná jako první jakost.

βλάβη


Περιγραφή

Ένα κομμάτι παπούτσι που είναι κατεστραμμένο και πρέπει να αντικατασταθεί, ή ένα τελειωμένο παπούτσι που είναι ελαττωματικό και επομένως δεν είναι αποδεκτό ως πρώτης ποιότητας.

danno


Descrizione

Un pezzo della scarpa che è danneggiato e deve essere sostituito, o una scarpa finita che è difettosa e non accettabile come di prima prima qualità.

uszkodzenie


Opis

Uszkodzzenie / wada materiału lub obuwia

dano/defeito


Descrição

Pedaço de sapato que está danificado e deve ser substituído, ou um sapato acabado que está com defeito e, portanto, não é aceitável como de primeira qualidade.

deteriorare / defect


Descriere

O piesă de încălțăminte care este deteriorată și trebuie înlocuită sau o încălțăminte finisată care prezintă defecte și, prin urmare, nu este acceptabilă ca fiind de primă calitate.

poškodba


Opis

A piece of shoe that is damaged and must be replaced, or a finished shoe which is flawed and therefore not acceptable as first quality.

desperfecto


Descripción

Una pieza de calzado que está dañada y debe ser reemplazada, o un zapato terminado que tiene defectos y por lo tanto no es aceptable como de primera calidad.

hasar


Açıklama

Hasarlı ve değiştirilmesi gereken bir ayakkabı parçası veya kusurlu ve bu nedenle birinci kalite olarak kabul edilmeyen bitmiş bir ayakkabı.