Cutting


Description

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

Vysekávání, oddělování


Popis

V obuvnické továrně proces řezání materiálu do předem stanovených rozměrů a tvaru podle vzoru boty. Tento proces se provádí pomocí raznic připojených k řezacímu nebo klikovacímu stroji, který může řezat jednu nebo více vrstev materiálu.

Κοπή


Περιγραφή

Σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων, η διαδικασία κοπής ενός υλικού σε προκαθορισμένα μεγέθη και σχήματα σύμφωνα με το σχέδιο του παπουτσιού. Αυτό γίνεται με μήτρες προσαρτημένες σε μηχανή κοπής ή κλικ που μπορεί να κόψει είτε μεμονωμένα είτε πολλαπλά στρώματα υλικού.

Taglio


Descrizione

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

wycinanie; wykrawanie; rozkrój


Opis

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

corte


Descrição

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

Croire / tăiere / debitare


Descriere

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

Krojiti


Opis

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

Cortado


Descripción

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

Kesim


Açıklama

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.