cutting


Description

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

vysekávání, oddělování


Popis

V obuvnické továrně proces řezání materiálu do předem stanovených rozměrů a tvaru podle vzoru boty. Tento proces se provádí pomocí raznic připojených k řezacímu nebo klikovacímu stroji, který může řezat jednu nebo více vrstev materiálu.

κοπή


Περιγραφή

Σε ένα εργοστάσιο υποδημάτων, η διαδικασία κοπής ενός υλικού σε προκαθορισμένα μεγέθη και σχήματα σύμφωνα με το σχέδιο του παπουτσιού. Αυτό γίνεται με μήτρες προσαρτημένες σε μηχανή κοπής ή κλικ που μπορεί να κόψει είτε μεμονωμένα είτε πολλαπλά στρώματα υλικού.

taglio


Descrizione

In un calzaturificio, il processo di taglio di un materiale in dimensioni e forme prestabilite, in accordo con il modello della scarpa. Questa operazione viene eseguita con fustelle collegate a una macchina tagliatrice che può tagliare strati singoli o multipli di materiale.

wycinanie; wykrawanie; rozkrój


Opis

Pierwszy etap procesu produkcyjnego obuwia, w którym dokonuje się rozkroju materiałów płaskich na elementy obuwia

corte


Descrição

Processo de cortar um material em tamanhos e formatos pré-especificados de acordo com o padrão do sapato, numa fábrica de calçado. Isso é feito com matrizes conectadas a uma máquina de corte ou clicking que pode cortar uma ou várias camadas de material.

croire / tăiere / debitare


Descriere

Într-o fabrică de încălțăminte, procesul de tăiere a unui material în mărimi și forme prestabilite, în conformitate cu modelul de pantof. Acest lucru se face cu ajutorul unor cuțite de ștanță atașate la o mașină de tăiat s tăia fie un singur strat de material, fie mai multe.

krojiti


Opis

In a shoe factory, the process of cutting a material into prespecified sizes and shape in accord with the shoe's pàttern. This is done with dies attached to a cutting or clicking machine which can cut either single or multiple layers of material.

cortado


Descripción

En una fábrica de calzado, el proceso de cortar un material en tamaños y formas preestablecidos de acuerdo con el patrón. Esto se hace con troqueles acoplados a una máquina de corte o troquelado que puede cortar una o varias capas de material.

kesim


Açıklama

Bir ayakkabı fabrikasında, bir malzemeyi, ayakkabının pàttern'e uygun olarak önceden belirlenmiş boyutlara ve şekle kesme işlemi. Bu, tek veya çoklu malzeme katmanlarını kesebilen bir kesme veya tıklama makinesine bağlı kalıplarla yapılır.