cutting soles from ranges


Description

A system in which the leather is first divided into small strips or ranges before being brought to the press to be cut into soles. In this systems parts can be cut in pairs with a single knife

vysekávání podešví z více vrstev


Popis

Systém, při němž se kůže před přenesením do lisu nejprve rozdělí na malé proužky nebo pásy, aby se z nich vyřezaly podrážky. V tomto systému mohou být díly řezány v párech jedním nožem.

cutting soles from ranges


Περιγραφή

A system in which the leather is first divided into small strips or ranges before being brought to the press to be cut into soles. In this systems parts can be cut in pairs with a single knife

taglio di suole da rang


Descrizione

Un sistema in cui il cuoio viene prima diviso in piccole strisce o gamme prima di essere portato alla pressa per essere tagliato in suole. In questo sistema le parti possono essere tagliate a coppie con un unico coltello.

wycinanie podeszwy z arkuszy różnych materiałów


Opis

Wycinanie podeszwy z arkuszy różnych materiałów

cortando solas de faixas


Descrição

Sistema no qual o couro é primeiro dividido em pequenas tiras ou faixas antes de ser levado à prensa para ser cortado em solados. Neste sistema, as peças podem ser cortadas em pares com uma única faca

tăierea surplusului de piele de jur împrejurul acesteia


Descriere

Un sistem în care pielea este mai întâi împărțită în fâșii mici sau în intervale înainte de a fi adusă la presă pentru a fi tăiată în tălpi. În acest sistem, piesele pot fi tăiate în perechi cu un singur cuțit.

cutting soles from ranges


Opis

A system in which the leather is first divided into small strips or ranges before being brought to the press to be cut into soles. In this systems parts can be cut in pairs with a single knife

corte de suelas a partir de tiras


Descripción

Sistema en el que el cuero se divide primero en pequeñas tiras o bandas antes de llevarlo a la prensa para su corte en forma de suelas. En este sistema las piezas pueden cortarse por pares con una sola cuchilla.

aralıklardan tabanları kesmek


Açıklama

Derinin tabanlar halinde kesilmek üzere baskıya getirilmeden önce önce küçük şeritlere veya sıralara ayrıldığı bir sistem. Bu sistemlerde parçalar tek bir bıçakla çift olarak kesilebilir.