cut stock


Description

Cut stock can also refer to the practice of cutting raw materials into smaller pieces in order to optimize their use and reduce waste. This practice is often used in the manufacturing and construction industries to reduce costs and improve efficiency.

dělení zásob


Popis

Dělení zásob se může týkat také rozdělování surovin na menší kusy s cílem optimalizovat jejich využití a snížit množství odpadu. Tento postup se hojně využívá ve výrobním a stavebním průmyslu ke snížení nákladů a zvýšení efektivity.

κοπη στοκ


Περιγραφή

Το κομμένο απόθεμα μπορεί επίσης να αναφέρεται στην πρακτική κοπής των πρώτων υλών σε μικρότερα κομμάτια προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση τους και να μειωθούν τα απόβλητα. Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται συχνά στη μεταποιητική και κατασκευαστική βιομηχανία για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της απόδοσης.

taglio del bordo


Descrizione

Il termine cut stock può anche riferirsi alla pratica di tagliare le materie prime in pezzi più piccoli per ottimizzarne l'uso e ridurre gli sprechi. Questa pratica è spesso utilizzata nell'industria manifatturiera e delle costruzioni per ridurre i costi e migliorare l'efficienza.

wytcięcie zapasu


Opis

Cięte zapasy mogą również odnosić się do praktyki cięcia surowców na mniejsze kawałki w celu optymalizacji ich wykorzystania i zmniejszenia ilości odpadów. Ta praktyka jest często stosowana w przemyśle wytwórczym i budowlanym w celu obniżenia kosztów i poprawy wydajności.

stock de peças cortadas


Descrição

O stock cortado também pode se referir à prática de cortar matérias-primas em pedaços menores, a fim de otimizar o uso e reduzir o desperdício. Essa prática é frequentemente usada nas indústrias de manufatura, para reduzir custos e melhorar a eficiência.

tăierea surplusului de material


Descriere

De asemenea, stocul tăiat se poate referi la practica de tăiere a materiilor prime în bucăți mai mici pentru a optimiza utilizarea lor și a reduce deșeurile. Această practică este adesea utilizată în industria de producție și în construcții pentru a reduce costurile și a îmbunătăți eficiența.

cut stock


Opis

Cut stock can also refer to the practice of cutting raw materials into smaller pieces in order to optimize their use and reduce waste. This practice is often used in the manufacturing and construction industries to reduce costs and improve efficiency.

stock de piezas cortadas


Descripción

También puede referirse a la práctica de cortar materias primas en trozos más pequeños para optimizar su uso y reducir los residuos. Esta práctica se utiliza a menudo en las industrias manufacturera y de la construcción para reducir costes y mejorar la eficiencia.

stoklu kesim


Açıklama

Kesilen stok, kullanımlarını optimize etmek ve israfı azaltmak için ham maddeleri daha küçük parçalara ayırma uygulamasına da atıfta bulunabilir. Bu uygulama genellikle imalat ve inşaat endüstrilerinde maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için kullanılır.