cut stock


Description

spodkový výkroj


Popis

κοπη στοκ


Περιγραφή

taglio del bordo


Descrizione

wytcięcie zapasu


Opis

cut stock


Descrição

tăierea surplusului de material


Descriere

cut stock


Opis

piezas cortadas


Descripción

stoklu kesim


Açıklama