crease


Description

a line or ridge produced on cloth by folding, pressing, or crushing

vráska, přehyb, mačkat, krčit


Popis

rýha nebo výstupek vzniklý na látce přehýbáním, stlačováním nebo mačkáním.

τσάκιση


Περιγραφή

μια γραμμή ή κορυφογραμμή που παράγεται σε ύφασμα με δίπλωμα, πίεση ή σύνθλιψη

grinza


Descrizione

Una linea o riga prodotta sulla stoffa attraverso piegatura, pressatura o schiacciamento.

fałda; zmarszczka


Opis

zagięcie utworzone na materiale przez złożenie, sprasowanie lub zgniecenie

vinco


Descrição

uma linha ou sulco produzido em tecido dobrando, pressionando ou esmagando

cută / pliu


Descriere

O linie sau o crestătură produsă pe o țesătură prin pliere, presare sau strivire

guba/brazda


Opis

a line or ridge produced on cloth by folding, pressing, or crushing

arruga


Descripción

Línea o cresta que se produce en la tela al doblarla, prensarla o aplastarla.

kırışık


Açıklama

katlama, presleme veya ezme yoluyla kumaş veya deri üzerinde elde edilen kırışıklık