coupling


Description

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

kombinování


Popis

Sladění dvou nebo (v širším smyslu) více barev, druhů kůže nebo jiných materiálů, které tvoří svršek.

σύζευξη


Περιγραφή

Το ταίριασμα δύο ή (με ευρύτερη έννοια) περισσότερων χρωμάτων, τύπων δέρματος ή άλλων υλικών που συνθέτουν το επάνω μέρος.

abbigliamento


Descrizione

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

sprzęganie; połączenie; zazębianie


Opis

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

aparceirar


Descrição

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

legare


Descriere

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

coupling


Opis

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

combinación


Descripción

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.

giyim


Açıklama

The matching of two or (in a wider sense) more colours, types of leathers or other materials which make up the upper.