corium layer


Description

The middle layer (corium) is the one to react with the tanning agent and to constitute the leather product, while the others are removed during processing.

vrstvy škáry


Popis

Střední vrstva (corium) je ta, která reaguje s činidlem a tvoří kožený výrobek, zatímco ostatní jsou odstraněny během zpracování.

στρώμα χορίου


Περιγραφή

Το μεσαίο στρώμα (κόριο) είναι αυτό που αντιδρά με το δεψαστικό και αποτελεί το δερμάτινο προϊόν, ενώ τα άλλα αφαιρούνται κατά την επεξεργασία.

strato del derma


Descrizione

La fase della metodologia che prevede la creazione di un inventario dei flussi di input e output per un sistema di prodotti.

warstwa skóry właściwej


Opis

Warstwa środkowa (korium) jest tą, która reaguje z garbnikiem i tworzy wyrób skórzany, podczas gdy pozostałe są usuwane podczas obróbki.

camada de corium


Descrição

camada intermediária (cório) é aquela que reage com o curtente e constitui o produto de couro, enquanto as demais são removidas durante o processamento.

stratul de corium


Descriere

Stratul mijlociu (corium) este cel care va reacționa cu agentul de tăbăcire și va constitui produsul din piele, în timp ce celelalte straturi sunt îndepărtate în timpul prelucrării.

corium layer


Opis

The middle layer (corium) is the one to react with the tanning agent and to constitute the leather product, while the others are removed during processing.

dermis


Descripción

Capa intermedia (corium) que reacciona con el agente curtiente y constituye el producto de cuero, mientras que las demás se eliminan durante el procesado.

koryum tabakası


Açıklama

Orta tabaka (corium), tabaklama maddesi ile reaksiyona girerek deri ürünü oluştururken, diğerleri işleme sırasında çıkarılır.