conveyor


Description

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

dopravní pás, transportér


Popis

pás natažený přes dvě nebo více řemenic, který přemisťuje materiál z jednoho místa na druhé.

μεταφορική ταινία


Περιγραφή

ένας ιμάντας τεντωμένος σε δύο ή περισσότερες τροχαλίες που μετακινεί υλικά από τη μια θέση στην άλλη

manovia


Descrizione

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

taśmociąg


Opis

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

transportador


Descrição

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

bandă transportoare


Descriere

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

tekoči trak


Opis

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

transportador


Descripción

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another

üretim bantı


Açıklama

a belt stretched across two or more pulleys that moves materials from one location to another